Sitemize Hoşgeldiniz, Ziyaretçi! Giriş Kayıt Ol

Konuyu Değerlendir
  • 1 Oy - 5 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sığınaklar.
#21
(22-05-2012, 04:40 PM)shadow demiş ki: Güzel ve faydalı bir paylasım sayın kaptan_3436 elinize saglık.

(22-05-2012, 06:55 PM)carbine demiş ki: Tek solukta izledim.

(22-05-2012, 11:11 PM)turkmenoglu demiş ki: İzlemeye başladığımda nasıl bittiğini farkedemedim bile. Teşekkürler,

Saygılar.

(22-05-2012, 11:50 PM)Alper f92 demiş ki: Sayın Kaptan3436;
Konu başlığı, fazla dikkatimi çekmemesine karşı,
on dakikalık video, sanki, iki dakikada bitti.
Güzel paylaşım.
Elinize sağlık.
Saygılarımla.

Eksik olmayın arkadaşlar. Bilgisayarımda kayıtlı bu ve buna benzer konu içerikli yüzlerce video kayıtlı fakat internete yüklenmesi zaman aldığı için vakit bulamıyorum, fırsat buldukca yüklemeye çalışacağım, Saygılar.
 
Alıntı

#22

SIĞINAK VE SIĞINMA YERLERİ

Teknolojik gelişmelere paralel olarak günümüzde silah ve silah sistemlerinin güç ve yetenekleri de artmış bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak cephe ve sınır gibi kavramlar bütünü ile ortadan kalkmış, tüm yurt ve sivil halk saldırı alanı içine girmiştir. Bu büyük tehlikelerden Silahlı Kuvvetlerin alacağı önlemlerin ve diğer tedbirlerin yanında sığınak yapımına da önem verilmelidir. Aksi takdirde can ve mal kaybının fazla olacağı tabiidir. Ancak sığınaklardan beklenilen yararın sağlanabilmesi için sığınak yapımından evvel şu üç önemli prensibin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir:

1. Sığınak yapılacak mahallin iyi tespit edilmesi.

2. Sığınaktan yararlanacakların önceden planlanması.

3. Yapılacak sığınağın başka amaçlarla kullanılabilir nitelikte olması.

SIĞINAK YAPIMINDA AMAÇ

1. Can ve mal kaybını en aza indirmek,
2. Hazırlıklı olma imajı verilerek caydırıcılığı sağlamak,
3. Az masrafla toplu koruma imkanı yaratmak.

SIĞINAĞIN TANIMI

Nükleer, klasik ve modern silahlarla, biyolojik ve kimyasal savaş maddelerinin tesirleri ile insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zorunlu canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerlerine sığınak denir.

SIĞINAK MEVZUATI
Sığınaklar konusunda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 180 sayılı KHK'nin 12/e maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu Kanunun 36 ve 44 ncü maddeleri gereğince hazırlanan "3194Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik" isimli bir yönetmelik vardır. Bu yönetmelik İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müştereken hazırlanmıştır.


SIĞINAK ÇEŞİTLERİ
Sığınaklar; Kullanacaklara ve Kullanım Amacına Göre Sığınaklar olmak üzere iki grupta toplanırlar.


1- Kullanacaklara Göre Sığınaklar
a.Özel sığınaklar: Evlerde, kamu ve özel işyerleri ile fabrika ve müesseselerin bodrumlarında veya bahçelerinde yapılır. Buralarda oturan ve hizmet edenlerin korunması amacıyla kullanılır.
b.Genel sığınaklar: Halk topluluklarının çok bulunduğu yerlerde veya o anda dışarıda bulunanların korunması için (Çarşı, pazar, garaj, liman, istasyon gibi) trafiğin yoğun bulunduğu mahallerde, hükümet, belediye ve özel idare tarafından müştereken yapılırlar.


2.Kullanım Amacına Göre Sığınaklar
a.Basınç sığınakları: Nükleer silahların ani (ışık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle, klasik ve modern silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır.
b.Serpinti sığınakları: Nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır. Bu sığınaklar; kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve klasik ve modern silahların parça tesirlerine karşı da korunma sağlarlar.


SERPİNTİ SIĞINAKLARININ ÖZELLİKLERİ
Büyüklük
Serpinti sığınaklarında insan başına en az 1 metrekarelik yer ayrılır. İç yüksekliği ise 2.40 mt (2 metre 40 santim) den az olamaz .
Duvar Kalınlığı
Serpinti sığınaklarının duvar kalınlığı 60 cm beton, 75 cm tuğla veya taş ya da 90 cm sıkıştırılmış topraktan veya eşdeğer diğer malzemeden olmalıdır.
Giriş Yeri :
Sığınağın girişi demir kapılı ve en az bir adet dik açı dönüşlü olmalıdır.
Havalandırma
Sığınağın çeşidi ne olursa olsun hem mekanik ve hem de tabii havalandırma ile yeterli olmalı, mekanik havalandırma menfezlerle, otomatik havalandırma klima cihazı ile sağlanmalıdır. Havalandırmada radyoaktif tozlar ile kimyasal gazların içeriye girişini önleyici filtre sistemi kullanılmalıdır.
Hijyenik Tedbirler
Helalar mümkünse kanalizasyona bağlanmalı, klozet tipi hela kullanılmalıdır. Yiyecek artıkları kapalı kaplarda naylon poşetlerin içinde biriktirilmelidir.


SIĞINAKTA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER


1. Sığınaklardan kimlerin ne şekilde yararlanacağı önceden tespit edilmelidir.
2. Sığınağın havasını bozmadan çalışabilen bir aydınlatma tertibatı bulunmalıdır.
3. Sığınaklara gereksiz eşya konulmamalıdır.
4. Dışarı ile haberleşme tertibatı sağlanmalıdır.
5. Yangınlara karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
6. Yemeklerin pişirilmesinde gaz ocağı tercih edilmeli ve oksijeni azaltmamak için zorunlu hallerde kullanılmalıdır.
7. Her 60 erkek için 1 adet WC + 1 adet pisuvar + 1 adet lavabo, her 40 kadın için 1 adet WC +1 adet lavabo bulunmalıdır. Atıkların dışarı atılmasında ağzı kapalı kaplar ve plastik torbalar kullanılmalıdır.
8. Yatmak için ikili hatta üçlü ranzalar konulmalı, bu ranzalardan oturmak için de yaralanılmalıdır.
9. Sığınağa girerken yeteri miktarda gıda ve sağlık malzemesi ile gerekli araç ve gereç unutulmamalıdır.
10. Kirlenmiş araziden gelindiğinde, sığınağa girmeden evvel gerekli temizlik yapılmalıdır.


SIĞINMA YERLERİ
Buraya kadar anlatılanlar nizami ölçülerde yapılan sığınaklar hakkında gerekli bilgileri içermektedir. 3194 sayılı İmar Kanuna göre düzenlenmiş imar yönetmeliklerinde sığınak yapımı yasal zorunluluk olmasına rağmen sığınak yapımının çok pahalı olması ülkemizin geniş bir alana yayılmış bulunması ve topraklarımız üzerinde 65 milyon kişinin yaşadığını düşünürsek herhangi bir tehlike karşısında daha pratik önlemler almak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Sığınak bulunmayan ev veya işyerlerimizin bazı bölümlerini sığınma yeri olarak kullanabiliriz.


Sığınma Yerinde Aşağıdaki Özellikler Aranır
1. Kimyasal harp malzemelerine karşı kullanılacak sığınma yerleri üst katlarda ve penceresi az olan yerlerden seçilmeli, gaz girişini önlemek amacıyla pencere ve kapı aralıkları macun, bant veya çamaşır suyuna batırılmış bezlerle kapatılmalıdır.
2. Klasik ve Nükleer silahlara karşı kullanılacak sığınma yerleri mümkünse bordum katlarında, dışarıya penceresi az tavan ve duvarları sağlam yerlerden seçilmeli, kapı ve pencereleri kum torbaları ile takviyeedilmelidir.
3. Sığınma yerlerinde sığınakta bulunması gereken malzemeler bulunmalıdır.
4. Sığınma yeri olarak seçilecek mahallin sığınak kadar koruyucu olmayacağı tabiidir. Ancak seçilecek bu yerin mümkün olduğu kadar sığınaktaki özellikleri taşımasına gayret gösterilmelidir.


SIĞINAKTA BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER
Dışarıdaki radyoaktif serpinti veya kimyasal gaz etkisinin geçmesi için belirli bir süre sığınakta kalmak mecburiyeti hasıl olabilir. Bu nedenle bütün ihtiyaçlar düşünülerek sığınak içerisindeki hayat buna göre organize edilmelidir.
Aşağıda belirtilen malzeme ve tedbirler alınmalıdır.
- Mevsime göre şahsi giyim eşyaları, temizlik ve tuvalet malzemeleri,
- Yatak malzemesi, " Bir kaç gün yetecek gıda maddeleri, içmek ve kullanmak için su, el kovası, tabak, bardak, kaşık, çatal vs.
- Aydınlatma malzemesi; gemici feneri, el feneri ve yedek piller vb.
- Yemek pişirmek için gaz ocağı,
- Isıtma tertibatı,
- Çöpleri koymak için ağzı kapalı çöp bidonu,
- Sıhhi malzeme, ilk yardım çantası ve lüzumlu ilaçlar,
- Basit aletler ve tamir takımı,
- Pilli radyo ve yedek pilleri, saat,
- Kitap vs. bazı eğlence malzemeleri,
- Mümkünse basit radyasyon ölçme aleti.
Halkın oturduğu bina veya işyerinde donatacağı sığınak veya sığınma yerlerinde birkaç günlük yiyecek, içecek ve sağlık, yangın söndürme araç, gereçleri bulundurulmasına dikkat edilmelidir.
İçeceklerin kapalı kaplarda, yiyeceklerin konserve şeklinde, sağlık malzemelerinin de orijinal kap veya kutularında bulundurulmalarına dikkat edilmelidir.

Kaynak : İstanbul sivil savunma arama ve kurtarma müdürlüğü.


Sığınak konusunda ciddi sıkıntımız var, özellikle İstanbul'un 1453 ten beri savaş görmediği düşünülürse korkutucu durum ortaya çıkacaktır, mevzuat var, 800 mt kare yerleşim alanına kurulan her binada olması gerekiyormuş, hastaneler, alışveriş merkezleri ya otopark ya depo olarak kullanılıyor, gökdelenlerin altıda keza bu şekilde kullanılmış, standartlara uyan bir kaç tane sığınak varmış, en büyük sığınaklar metrolar bunlarda serpintilere karşı değil, olası durumda yapılması gerekenler de belliymiş ama sivil halkı yönlendirebilecek deneyim yokmuş, savaşı hiç birimiz istemiyoruz ama hazırlıklı olmak gerekiyor diye düşünüyorum.
 
Alıntı

#23
Sn berkeley;

Askerligini genelkurmay karargahinda yapmis ve yeralti siginagi olarak tabir edilen bolgenin belli bir noktasina kadar erisimi olan biri olarak sanirim bu konuda bir kac kelam edebilirim.

Oncelikle tum vatandaslari ve orduyu koruyacak potansiyelde siginaklar insa etmenin pratikte pek mumkun olmadigini soyleyebilirim. Zira EPW olarak tabir edilen earth penetrating weapon'lar (sanirim bunu toprak delici silah olarak cevirebiliriz) yapilan deneylerde 50 metreye kadar beton bloklari delebilecek guctedir. Boyle bir plan sadece ordunun ve ulkenin kilit noktasindaki yonetim kademeleri (Genelkurmay, SAvunma bakanligi, kuvvet komutanliklari, diger kritik askeri disiplin ve doktrin merkezleri vs) icin soz konusu olabilir ki zaten vardir. Kuvvet komutanliklari, jandarma, savunma bakanligi, genelkurmay ve diger doktrin merkezlerinin birbirlerine bu kadar yakin olmasi sanmayin ki tesaduftur. Bu kademelerin hepsi yer altindan gizli tunellerle birbirlerine baglidir. Yer altinin cok daha asagilarina kadar giden komuta merkezleri soz konusudur ve bunlar belirttiginiz gibi worst case scenario da (misal nukleer savas) dayanbilecek seviyede ve ulkeyi /orduyu uzunca bir sure yer altindan yonetebilecek sekilde dizayn edilmistir.

Umarim bunlara hic ihtiyac olmaz ama benim gorusum gidisat maalesef o yonde. Ama ordumuzun bu konuda hazirliksiz oldugunu sanmiyorum. Genkurdayken bu kritik kizilay bolgesini savunan ve yerin epey altlarinda konuslandirilmis gizli savunma silahlarinin varligindan soz edilirdi ama takdir edersiniz ki bu (olsa bile) devlet sirri seviyesinde olacagindan teyit etmek olasi degildir.

Saygilar.

 
Alıntı

#24
http://www.tabancatufek.com/forum2/showt...p?tid=8888
 
Alıntı

#25
Elinize sağlık sn Kaptan3436, beyler konuyu aradan aratmıştım ama gözümden kaçmış, sevgili moderatörlerimiz sivil savunma müdürlüğünün yazısını ve arkadaşların mesajlarını sn Kaptan3436 nın konu başlığına ekleyip bunu silerlerse sevinirim.
 
Alıntı

#26
(10-10-2012, 12:19 PM)berkeley demiş ki: Elinize sağlık sn Kaptan3436, beyler konuyu aradan aratmıştım ama gözümden kaçmış, sevgili moderatörlerimiz sivil savunma müdürlüğünün yazısını ve arkadaşların mesajlarını sn Kaptan3436 nın konu başlığına ekleyip bunu silerlerse sevinirim.

Tersi olmuş zannımcaBig Grin
 
Alıntı

#27
Böyle bir sığınak olsa evde, nükleer bombayı beklemeden ev ahalisinden kaçıp akşamları kafayı dinlemek için mutlaka kullanırım
 
Alıntı

#28
Müstakil bir ev aldığımda - yaptırdığımda , hayata geçireceğim ilk şeylerden birisidir.
Ayrıca yeraltına yapacağım bu mekanda millet tarafından garipsenen uçuk kaçık bilim projelerimi ve nihayetinde atıcılık sevdamı tatmin edebileceğim bir yer olacak.
15-20 mt lik bir poligon da eklemeyi düşündüm şahsen. Sığınak tarafına ek olarak büyük bir hobi mekanı olacak gibi.

Dediğim gibi çok uzun süredir kafamda ürettiğim bir plan bu. Bu konunun açılması çok iyi oldu.
Bilgisayarda bir kaç çizim yapıp bir kaç gün içinde konuya ekleyeceğim.

Bu konuya büyük ilgim olmuştur her zaman.
 
Alıntı

#29
Discovery Channel'da "Doomsday Bunkers" diye bir dizi var. tavsiye ederim.

http://www.deepearthbunker.com/
 
Alıntı

#30
Sn ilksurfer saatlerdir izliyorum teşekkürler.
 
Alıntı

  


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi