Sitemize Hoşgeldiniz, Ziyaretçi! Giriş Kayıt Ol

Konuyu Değerlendir
  • 1 Oy - 5 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
CZ 75 Tetiğini Anlamak...
#1
CZ 75, Harika Dokuzlar, '' Wondernines '' furyasının ilk örneklerindendir. Bu Harika Dokuzların en temel ortak özelliklerinden birisi en az 15 fişek kapasiteli olmaları, diğer bir olmazsa olmaz ortak özellikleri ise çift hareketli, namı diğer Walther benzeri sağmalı tetik sistemleri olmasıydı. Genel teammül olarak ilk tetik çekişi çift hareketli, takip eden tetik çekişleri tek hareketliydi.

Kullanılan emniyet manevelaları ise pazara ve üreticinin teammüllerine göre değişiyordu. Beretta 92 FS veya SW yarı otomatikleri gibi sürgüye yerleştirilmiş horoz indirme ve emniyet manevelası kullananlar olduğu gibi, SIG Sauer gibi gövdeye sadece horoz indirme manevelası koyanlar da vardı. Ancak emniyet manevelasının yeri ne olursa olsun, güvenlik güçlerinin genel teammülü, tabancanın horozunun kurulu iken bir 1911 veya BHP gibi kilitlenememesi idi.

CZ 75 ' i genel furyadan ayıran ilk özelliği, horozu kurulu iken ve tetik tek hareketli pozisyonda iken, bir emniyet manevelası ile horozun kurulu bir şekilde kilitlenebilir olması idi. Çift hareketli tetik çekişi de bir takım farklılıklar gösteriyordu. Bilinen Walther benzeri tüm çift hareketli tetiklerde, tetik kolu horozu, genelde direk horoza mekanik temas sağlayarak, horoz piminin çalışma ekseninin altından çekerek kuruyor ve bırakıyordu. CZ 75 ' de ise çift hareketli tetik çekişi esnasında tetik kolu horozu, horoz ile direk etmeden, horoz piminin çalışma eksenin daha üstüne yerleştirilmiş ayrı bir ara bağlantı parçası ile iterek kuruyordu. Horozu salma zamanı da ayrı bir parça tarafından belirleniyordu.


Aşağıdaki fotoğrafta horoz pimi ve ara bağlantı parçasının ilişkisini görebilirsiniz;


[Resim: i5483307_cz-75-hammer-pin-and-da-pivot-jpg]


Aşağıdaki fotoğrafta tetik kolu ve ara bağlantı parçası arasındaki ilişkiyi görebilirsiniz;


[Resim: i5483308_dscn5864-jpg]


Aşağıdaki videoda tetik kolunun ara bağlantı parçasını kullanarak horozu nasıl hareket ettirdiğini görebilirsiniz;Tetik kolu horozu, parça şemasında '' disconnector '' olarak tanımlanan ara bağlantı parçasını iterek kurar, horoz yayı kapsülü patlatacak enerjiyi kazanacak kadar sıkıştığında ise ara bağlantı parçası tetik kolundan kurtarılır ve horoz, horoz yayının itmesi ile iğneye vurmak üzere ileriye doğru fırlar. Bu esnada tetik kolunun sol tarafındaki yatak horoz tulumbasını ateşleme pozisyonunda tutarak horozu yakalamasına engel olur, B tipi CZ 75 ' lerde de tetik kolunun sağ tarafındaki yatak iğne kilidi açma manevelasını, otomatik iğne kilidini açık tutacak pozisyonda bekletir.

Tetik kolunun tüm bu işleri gereken zamanda yapması, özellikle de horozu gereken zamanda salması, aynı zamanda kovan fırlatıcı ve parça havuzu görevi yapan kademe grubunun altındaki yatak ve raylarca sağlanır. Tetik kolu horozu yeteri kadar kuracak, horoz tulumbasını ve iğne kilidini açacak mesafeyi kat ettiğinde, kademe grubunun altındaki açılı yüzeylerce aşağıya doğru yönlendirilir ve horozun önündeki ara bağlantı parçası ( disconnector ) ün kanatları tetik kolundaki yataklarından kurtarılır, müteakiben de horoz öne doğru yönlenir, iğneye ulaşır ve kapsül ateşlenir.

Aşağıdaki fotoğrafta kovan fırlatıcı ve kademe grubundaki açılı yüzeyler ve burada hareket eden tetik kolu yüzeylerini görüyorsunuz;


[Resim: i5483327_trigger-bar-and-hammer-box-jpg]


Çift hareketli tetik çekişini müteakiben ilk fişek ateşlenip, sürgü geriye doğru geldiğinde, tetik kolunu mahmuzlarından aşağıya iter, mekanik irtibatını keser, böylece horoz / tetik tulumbası / kurma parçası serbest kalır ve sürgünün geriye doğru ittiği horozu, sürgü atım yatağına yeni bir fişek sürmek üzere ileriye gittiğinde salmaz ve kurulu olarak tutar. Bundan sonraki tetik çekişleri sürekli olarak tek hareketli olacaktır. Kurulu olan horozun önündeki ara bağlantı parçasının ön ucu, tetik kolunu ve tetiği geride, tek hareketli çekiş pozisyonunda tutacaktır. Tetik çekildiğinde ise sadece horoz / tetik tulumbasının alt bacağını itecek ve kurulu olan horozu salmasını sağlayacaktır.


Aşağıdaki fotoğraflarda tek hareketli tetik çekişinde çalışan parçaları görüyorsunuz;


[Resim: i5483338_dscn5830-jpg]


[Resim: i5483339_sear-jpg] 
Alıntı

#2
CZ 75 ' in çift ve tek hareketli tetik çekişlerini iyi analiz ederek anlamak, özellikle aşağıdaki videoda göreceğiniz arızaları doğru tahlil edip, nedenleri doğru tespit, çözümlerini doğru bir şekilde üretebilmek, aynı zamanda planlanacak modifiye işlemlerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapabilmek için hayati öneme haizdir.

Burada gözlenen kusur, tek hareketli tetik çekişi esnasında horozun olamsı gerektiği gibi iğneye ulaşamaması, horozun yarı kurulu emniyet çentiğinde takılı kalmasıdır. Orijinal CZ 75 ve türevlerinde bu durumu özellikle daha hafif bir tetik çekişi elde etmek için horoz yayının gücü düşürüldüğünde, horoz çentiklerine müdahale edilip tetik zamanları değiştirildiğinde gözleyebilirsiniz. Tanfoglio / Sarsılmaz grubunda ise, gerek horoz yayının yerleşim şekli ve horoz pimi ile ilişkisi, gerekse de boğum sayısı ve yay kalınlığı nedeni ile her zaman, IMI / Jericho modellerinde de, özellikle kompakt modellerde zaman zaman gözleyebilirsiniz. Ancak şunu da belirtmekte fayda var, söz konusu tabancalar her atıcının elinde aynı şekilde davranıp, aynı arızayı sergilemiyorlar. Bunu gözlemleyebilmek için oldukça hassas bir tetik parmağına ve son derece yavaş bir tetik çekişine ihtiyaç olduğunu belirtmek isterim.

Bu durumun sırrı ise yukarıda açıkladığımız mekanik temellerde saklıdır. Tek hareketli tetik çekişi esnasında, tetik kolu geriye doğru yeterli bir mesafeyi kat etmez, dolayısı ile yeteri kadar aşağıya bastırılmaz ise ( örneğin horoz çentiklerine müdahale edilerek sağma mesafesinin kısaltıldığı durumlar ), parça havuzu yerinde aşağıya yukarıya olması gerekenden daha fazla oynar ve yine tetik kolu aşağıya olamsı gerektiği zamanda yeteri kadar bastırılamaz ise, horoz yayı tetik yayı ve tetik kolu hareketinin gerisinde kalır ise, tetik kolu horozun önündeki ara bağlantı parçasını aynı çift hareketli tetik çekişinde olduğu gibi yakalar ve horozu salmaz. Bu durumlarda hassas bir parmak tetiği aynı bir horoz indirme manevelası gibi kullanabilir...Smile

Yukarıdaki tabancada bahsi geçen üç durumda söz konusu. CZ 75 ' in SP 01 Shadow modelinde, daha temiz ve hafif bir tetik çekişi için horoz yayının ağırlığı standard CZ 75 ' den daha düşüktür. Bu modelde iki taraflı büyük emniyet manevelası kullanımına olanak sağlamak için, sadece sol tarafında geniş bir yatak olan standard CZ 75 ' lerden farklı olarak gövdenin hem sağında, hem de solunda çok geniş birer manevela yatağı açıldığından, tetik kolunun zamanlamasında hayati öneme haiz olan parça kademe grubu daha oynaktır. Son olarak da Shadow horozunun tek hareket çentiğinin derinliği çok daha az olup, tetik kolunun horozu tulumbasından kurtarmak için kat etmesi gereken mesafe daha kısadır, dolayısı ile horoz düştüğünde tetik kolu standard modellerden daha yukarıdadır. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, yukarıdaki videoda gözlediğimiz durum ortaya çıkmaktadır.

Bunu aşabilmek için gerekli çözümler yine yukarıda izah edilen mekanil ayrıntılarda saklıdır. İlk yapılabilecek şeylerden birisi, horozun önündeki ara bağlantı parçasının ön ucunun altına tek parça bir kağıt koyup, bu parçanın çalışma yüksekliğini arttırmaktır. Bu şekilde tetik kolunun çift hareketli çekişte ara bağlantı parçasını yakalamasına mani olmadan, horoz salındığında bu ara bağlantı parçasını yakalaması önlenmiş olur. Konulan kağıdın kalınlığı düşünüldüğünde sorunu ve çözümünü bizzat gözlemlemeyen kişilerin pek inanası gelmiyor, ancak toleranslara sadece bir kağıt kalınlığı kadar müdahale sorunu tamamen çözüyor, tecrübe ile sabittir. Bu kağıdı tüm parçalar takılı iken, sadece kabza kapaklarını sökerek aradan yerleştirebilirsiniz.[Resim: i5483403_dscn5843-jpg]Bir başka çözüm ara bağlantı parçasının kanatlarına ya da tetik kolunun ara bağlantı parçasını taşıyan yataklarına müdahale etmektir. Aşağıdaki fotoğrafta ara bağlantı parçasını ve müdahale yapılması gereken yerleri görüyorsunuz.[Resim: i5483405_working-areas-on-the-connector-jpg]# 1 # ile işaretli kanatların alt kenarının bir kağıt kalınlığı kadar tesviye edilmesi sorunu çözecektir. Ancak bu işi ehil ve elinin ayarı iyi olan birisi, sabırla, aşama aşama sabırla deneyerek yapmalıdır. Unutmayın, aldığınız metali yerine koyamazsınız.

# 2 # ile işaretli alanın alt ucuna, hassas kaynakla bir kağıt kalınlığı kadar yükselti vererek de sorunu çözebilirsiniz.Benzer bir mantıkla, tetik kolunun ara bağlantı parçasını taşıyan yüzeylerden, bir kağıt kalınlığı kadar alarak horoz salındığında bu yüzeylerin ara bağlantı parçasını yakalamasını engelleyebilirsiniz.[Resim: i5483408_working-areas-on-trigger-bar-jpg]Eğer silahınızın çift hareketli tetiğini kullanmıyorsanız, sadece tek hareketli tetik ile atış yapıyorsanız, horozun önündeki ara bağlantı parçasını ( disconnector ) sökerek, silahınızı sadece tek hareketli bir hale getirebilirsiniz. Arada ara bağlantı parçası olmadığı için tetik kolu horozu asla yakalayamayacaktır. İstediğiniz zaman bu parçayı tekrar monte ederek silahınızı tekrar çift / tek hareketli bir hale getirebilirsiniz.
[Resim: i5483423_dscn5826-jpg]Ancak bu durumda horozu kurduğunuzda, ara bağlantı parçası tetik kolunu geriye çekmeyecek, tetik en ilerideki pozisyonunda duracaktır. Sert olmayan, boş, ancak çok uzun bir ön tetik yolu olacaktır. Eğer bu tadlatı yaparak silahınızı sadece tek hareketli olarak kullanmayı düşünürseniz, hem görsel açıdan, hem de kullanım rahatlığı ve performans açısından fabrikanın sadece tek hareketli tetik çekişleri için ürettiği tetiklerden edinip takmak gerekecektir. İşi bilen bir usta silahın üzerindeki tetiğe de rahatlıkla bir ayar vidası takabilir.

Bunların haricinde, arka kademe grubunun yataklarında daha aşağıda ve sıkı durması için emniyet manevelaları veya yataklarına, parça grubunu gövdeye sabitleyen arka kızak yataklarına da müdahale edilebilir. Ancak bu işlemler hem yapılması daha zor, hem de geri dönüşü daha zor işlemlerdir.

Saygılar.
 
Alıntı
1 üye teşekkür etti:
karayelturk
#3
Sn lupus, öncelikle elinize emeğinize sağlık bu çalışma için. Bir CZ-75 sahibi olarak sizin gibi ehil ellerden çıkmış bu tip çalışmalardan dolayı kendimi şanslı addediyorum.

Bir sorum olacak aşağıda belirtmiş olduğunuz parça "disconnector" diye geçmiyor muydu ? Modele göre farklılık mı gösteriyor acaba.

(08-02-2012, 05:18 PM)lupus demiş ki: horozun önündeki ara bağlantı parçasını ( connector )

 
Alıntı

#4
Sn Lupus elinize sağlık, anlamak için bazı yerleri 3-4 kere okumam gerekti. Smile Siz bu makaleyi hazırlarken tesadüf eseri bende Czcustom'da benim CZ'yi SA yapmak için tetik bakıyordum. Sanırım 1-2 ay içinde bu tadilatı yapacağım, sizin makalenizde bu isteğim için güzel bir referans oldu.

http://czcustom.com/testproduct-132.aspx

Test ürünü olmasına rağmen aklımı çeliyor.
 
Alıntı

#5
Sn.sem, ben kıvrıklı olanından aldım, gerçekten güzel.

http://czcustom.com/cz75satriggerfactorycustom.aspx

Bu tetik standard fabrika SA Only tetiği. '' czcustom '' bu tetiğe ek olarak bir tane Pre-travel, yani ön tetik yolu ayar vidası eklemiş. Bu tetikle istediğinizde tetiğin tüm fonksiyonları 3-4 mm içerisinde gerçekleşebiliyor...Smile

Sizin linkini verdiğinizde parmak biraz aşağıya kayabilir, ancak tetik erişim mesafesi kesinlikle daha kısa olacaktır. Ben şimdilik elimdeki ile idare edeceğim, ancak belki ileride ben de düz olanından almayı veya kıvrımlı orijinal Shadow tetiğine tadilat yapmayı planlıyorum...
 
Alıntı

#6
(08-02-2012, 05:58 PM)sauerist demiş ki: Sn lupus,.. sizin gibi ehil ellerden çıkmış bu tip çalışmalardan dolayı kendimi şanslı addediyorum.

+1. Tüm silahseverler için durum aynı Sn.Sauerist. Şu CZ'nin küçük elliler için min.13+1 9mm bir modeli ''yokmidur'' ?
 
Alıntı

#7
(08-02-2012, 05:58 PM)sauerist demiş ki: Sn lupus, öncelikle elinize emeğinize sağlık bu çalışma için. Bir CZ-75 sahibi olarak sizin gibi ehil ellerden çıkmış bu tip çalışmalardan dolayı kendimi şanslı addediyorum.

Bir sorum olacak aşağıda belirtmiş olduğunuz parça "disconnector" diye geçmiyor muydu ? Modele göre farklılık mı gösteriyor acaba.

(08-02-2012, 05:18 PM)lupus demiş ki: horozun önündeki ara bağlantı parçasını ( connector )

Haklısınız Sn.sauerist, hemen düzeltiyorum...Teşekkürler.
 
Alıntı

#8
Elinize emeğinize sağlık Üstadım,yine ansiklopediye bir fasikül tadında çalışma olmuş.
+1
 
Alıntı

#9
Güzel paylaşımınız için teşekkür ederiz hocam,başarılarınızın devamını bekliyoruz.Saygılar...
 
Alıntı

#10
Allah razı olsun üstadım. Elinize emeğinize sağlık.
Hakkınızı ödeyemeyiz.
 
Alıntı

  


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi