Sitemize Hoşgeldiniz, Ziyaretçi! Giriş Kayıt Ol

Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silah Ruhsatları hakkında
#11
(23-06-2011, 06:28 PM)lufelver demiş ki: K.K.T.C.'de oturma izni ile uzun süre ikamet edecek bir kimse (sade vatandaş... asker polis veya devlet görevlisi değil) Türkiye'deki bulundurma ruhsatlı silahını yanına alma gibi bir şansı var mıdır?

Hayır getiremez. KKTC ATEŞLİ SİLAHLAR YASASI'NIN 3. maddesinde düzenlenmiştir.

Hiçbir kimse herhangi bir:

a-Yivli silahı;
b-Tetiğin bastırılması halinde, baskı tetikten kaldırılana kadar veya içinde kurşunların bulunduğu şarjör boşalana kadar kurşun atmaya devam edecek biçimde yapılmış ve adapte edilmiş ateşli silahı;
c-Zarar verici herhangi bir sıvı, gaz veya benzeri şey çıkarmak için yapılmış veya adapte edilmiş herhangi bir tarifteki silahı;
Ancak, özel olarak hayvan öldürülmesinde kullanılmak amacıyla imal edilmiş silahlar için yerel yönetimlere ithal izni verilebilir.
d-Yirmi iki kalibrelik yivli müsabaka tüfek ve tabancasını;
Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık ve Atıcılık Federasyonuna, Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete?de yayımlayacağı ve koşullarını belirleyeceği bir emirname ile ithal ve kullanma izni verilebilir.
e-Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete?de yayınlanacak bir emirname ile belirleyeceği sınıf veya tipteki bir silahı;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?nde ithal edemez veya ithale teşebbüs edemez veya ihraç edemez veya ihraca teşebbüs edemez veya tasarruf veya kontrolünde bulunduramaz.
(23-06-2011, 11:48 PM)caca32 demiş ki: Yerli halkta bile nadir rastlarsınız.

KKTC vatandaşlarının silah hakkı 5. maddede düzenlenmiş:

Polis Genel Müdürü, ateşli silah bulundurmaya yetenekli ve uygun olan ve tasarrufunda ateşli silah bulundurmasında sakınca görülmeyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı kişilere, başvuru tarihinden hemen önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde en az bir yıl süreyle ikamet etmiş olmaları koşuluyla, kendilerinin kullanmaları için bu Yasanın 3?üncü ve 4?üncü maddelerinde belirtilen ateşli silahlar dışındaki herhangi bir ateşli silahı ithal etme izni verebilir.
Ancak, Polis Genel Müdürü kendi takdirini kullanarak bir yıl ikamet koşulunu aramayabilir.

(24-06-2011, 12:29 AM)alpyesilay demiş ki: Peki T.C. devlet görevlisi olan birisinin, gezi maksadı ile giriş yapmış olduğu K.K.T.C. de silahını taşıma hakkı var mıdır?
Kıbrıs'taki görev yapan TSK personeli tabancalarını normal olarak taşıyabiliyorlar.

Gezi amaçla giderken silahınızı götüremezsiniz.

Görev amaçlı bulunmada uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı geçerlidir.


Yine yasanın 6. maddesinde görevli olarak KKTC de bulunan yabancıların av tüfeği ithal etme hakkı düzenlenmiştir.
Polis Genel Müdürü, yabancı Elçilik veya Temsilcilik mensuplarına, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası uyarınca av ruhsatı almaları halinde, koymayı uygun göreceği kayıt ve koşullara bağlı olmak koşuluyla, kendileri tarafından kullanılmak üzere, bir av tüfeğini geçici olarak ithal etmeleri için özel izin verebilir.

http://www.avfed.com/atesli-silahlar-yasasi.php

Saygılar.

 
Alıntı

#12
Sn. Merak,
Konuyu biraz saptırıyorum ancak tüm arkadaşların affına sığınarak şunu sormak istiyorum;
KKTC de silah almış ve bu silaha ait KKTC ruhsatı bulunan bir insanın (hem TC hem de KKTC vatandaşı) bu silahı ülkemize getirme şansı varmıdır?
 
Alıntı

#13
(24-06-2011, 06:23 PM)oguz74 demiş ki: Sn. Merak,
Konuyu biraz saptırıyorum ancak tüm arkadaşların affına sığınarak şunu sormak istiyorum;
KKTC de silah almış ve bu silaha ait KKTC ruhsatı bulunan bir insanın (hem TC hem de KKTC vatandaşı) bu silahı ülkemize getirme şansı varmıdır?

Çifte vatandaşlık durumundan bahsediyorsunuz.
5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 4. maddesine göre bu şahıs
hakkında Türk Hukuku uygulanır. O zaman 6136 sayılı yasaya bakmak gerekir. 6136 sayılı yasanın 2. maddesinde de kimlerin ülkeye si
lah getireceği tahdidi olarak belirtilmiş olup, eğer kişi istisna kişilerden değilse silahını getiremez. Getirmeye yetkili biri olsa dahi yetkili makamlardan usulüne uygun ruhsat almalıdır. Sadece KKTC silah ruhsatı olması ülkemize silah getirme hakkı vermez.

Saygılar.


Vatandaşlık esasına göre yetkili hukuk
MADDE 4 ? (1) Bu Kanun hükümleri uyarınca yetkili olan hukukun vatandaşlık esasına göre tayin edildiği hâllerde, bu Kanunda aksi öngörülmedikçe;
a) Vatansızlar ve mülteciler hakkında yerleşim yeri, bulunmadığı hâllerde mutad mesken, o da yok ise dava tarihinde bulunduğu ülke hukuku,
b) Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda Türk vatandaşı olmaları hâlinde Türk hukuku,
c) Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olup, aynı zamanda Türk vatandaşı olmayanlar hakkında, daha sıkı ilişki hâlinde bulundukları devlet hukuku,uygulanır.
________________________
Madde 2 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 25.06.1981 RG NO: 17381 KANUN NO: 2478/1) (KOD 1)

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 26.05.1988 RG NO: 19823 KANUN NO: 3448/1) (KOD 2)
Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının ihtiyaçları ile Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca, kamu kurumlarına ve bu Kanuna göre silah taşımaya hak kazanmış hakiki şahısların uygun görülen taleplerini karşılamak için yurt dışından yapılacak alımlar ve 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere, ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletlerinin ülkeye sokulması yasaktır.

Ancak;

A) Tek bir silaha ve bu silahın mermilerine mahsus olmak üzere;

1. Memleketimizde akredite olup diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin, (Karşılıklı olmak koşuluyla)

2. Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olup da diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmayan kişilerden gerek görüldüğü için Dışişleri Bakanlığınca önerilen ve İçişleri Bakanlığınca uygun görülenlerin, (Karşılıklı olmak ve saptanan belirli tiplerden bulunmak koşulu ile)

B) Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden, gittikleri yabancı ülkenin devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay başkanları veya kuvvet komutanları tarafından veya hükümetleri adına, kendilerine silah ve mermi armağan edilenlerin, (silahın ve merminin armağan olarak verildiğinin belgelenmesi koşulu ile ve gümrük vergi ve resmi ödenmeksizin)

C) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere, dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların ve daimi görevlerde bulunan subaylarla güvenlik memurlarının,

Getirdikleri silah ve mermisinin yurda sokulmasına izin verilir.

(MÜLGA FIKRA RGT: 07.12.1990 RG NO: 20718 KANUN NO: 3684/6) (KOD 3)

(MÜLGA FIKRA RGT: 07.12.1990 RG NO: 20718 KANUN NO: 3684/6) (KOD 3)

Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubayların kimlik kartlarında kayıtlı silahları için yurda girişlerinde izin şartı aranmaz.

 
Alıntı

#14
Sn. Merak,
Bilgiler için çok teşekkürler. Saygılar.
 
Alıntı

#15
Merhabalar, öncelikle konuyu hortlattığım için affınıza sığınıyorum. Kısa bir süre sonra tatil amaçlı KKTC'ye gideceğim. Burada sahip olduğum taşıma ruhsatlı silahımı götürebilir miyim? Bu soru yukarıda olumsuz olarak cevaplanmış ancak diğer silahseverlerden farklı olarak ben çifte vatandaşım yani hem TC hem KKTC kimliğim var. Yine de uygulama aynı mıdır acaba?
 
Alıntı

#16
(03-08-2017, 07:33 PM)erolyusuf90 demiş ki: Merhabalar, öncelikle konuyu hortlattığım için affınıza sığınıyorum. Kısa bir süre sonra tatil amaçlı KKTC'ye gideceğim. Burada sahip olduğum taşıma ruhsatlı silahımı götürebilir miyim? Bu soru yukarıda olumsuz olarak cevaplanmış ancak diğer silahseverlerden farklı olarak ben çifte vatandaşım yani hem TC hem KKTC kimliğim var. Yine de uygulama aynı mıdır acaba?

http://www.avfed.com/atesli-silahlar-yasasi.php

Yasayı baştan sona okumanızı tavsiye ediyorum. Görünen o ki Bakanlar Kurulu'nun izni ile tescil ettirmenize izin verilmedikçe, hayır götüremezsiniz. Hatta 22 cal için de Avcılık ve Atıcılık Federasyonu'na yine Bakanlar Kurulu'nun izin vermesi ve Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor. 

Bununla birlikte anladığım kadarı ile yivsiz veya havalı tabanca almak isterseniz bile Polis Müdürünün izni gerekiyor. 

Saygılarımla.
 
Alıntı
1 üye teşekkür etti:
1905sss
#17
http://www.tabancatufek.com/forum2/showt...?tid=13607

Aynı hatayı tekrar tekrar yapmak insanın doğasında var herhalde! Düşmanlarının, topraklarına göz diktiği K.K.T.C. inşallah halkını eğitir ve silahlanmalarını kolaylaştırır.
 
Alıntı
4 üye teşekkür etti:
tsuba, hunter 12, xeorx, PersonalDefence
#18
Türkiyeden almış olduğunuz taşıma ruhsatlı silahınızı KKTC ye Türkiye Cumhuriyeti kimliğinizle gezmek amaçlı giriş yaptığınızda götürebilirsiniz.
Örnekleri mevcut.Smile
Saygılar,
 
Alıntı

  


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi