Sitemize Hoşgeldiniz, Ziyaretçi! Giriş Kayıt Ol

Konuyu Değerlendir
  • 2 Oy - 3 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tek Kurşunlar hakkında herşey
#1
* 1 ve 2 nolu mesajlar, kemalelitemiz.com'dan alıntıdır.

SHOTGUN SLUG (AV TÜFEĞİ KESME KURŞUNU)

Av tüfeklerinde kullanılan tek parça kesme kurşunlar, ilk defa balkabağı şeklinde ham kurşundan yuvarlak olarak hazırlanıp kullanıldı. Bunlara misket mermiler denildi bu mermileri atan tüfeklere de misket tüfekleri dendi. Bu tüfekler kısa ve uzun düz namlulu olarak üretildi ve uzun bir müddet kullanıldı. Ne yazık ki bu namlu ve misketlerle atışlarda hedef tutturmak ve vuruş noktası istikrarı sağlanamadı, mermilerin şekillerinden dolayı hedefe nüfus etme ve tahrip güçleri de zayıftı.

[Resim: 63620978.jpg]

Slug mermiler av tüfekleri için ham kurşundan yapılmış ve çoğunlukla yivlendirilmiş mermilerdir. Önceleri sadece silindir namlularla atılan tek kesme kurşunlardı ve bunların(sectional density-bölgesel yoğunluk SD) çok azdı; 1898 yılında Alman Wilhelm Brenneke tarafından devrimci bir tasarımla ham kurşunun üzerine kumaş kıvrımını andıran kanallar açarak, kesme kurşunların her türlü şoklu tüfeklerle atılmasını sağladı. Kurşunlar üzerindeki yiv set şeklinde olan bu pileler şoklu tüfeklerde sıkışarak daralıyor, namlu çapına uyum sağlıyor ve böylece şoklu namlulardaki şişme tehlikesi ortadan kalkmış oluyordu. Ve bu sebepten bu tip mermiler rifling slugs (yivli tek kurşun) olarak adlandırıldı. Brenneke tasarladığı ilk kurşunun arkasına sert keçe monte etmişti bu tip mermiler klasik ve magnum Brenneke olarak halen üretilmektedir. Bu tip mermilerin mükemmel atış düzgünlüğü 1992 de sağlanmıştır. Daha sonra küçük düzeltmelerle (2¾” ve 3″Wink boyundaki fişeklerde 50 yarda (45.72 mt) 5cm atış gurupları elde edilmiştir. Böylece 100 yarda (91.44 mt) ve daha uzağına atış yapma şansı yakalanmıştır.

[Resim: jpg2c.jpg]

Original BRENNEKE “Classic” Slug with felt wad (mumlu keçeli kesme kurşun)
• traditional slug since 1898 (geleneksel)
• good accuracy less than 3” (5 rounds) at 50 yards
• felt wad for increased accuracy and cleaning of barrel while firing
• very powerful ( mumlu keçe, oluşan basınçla atış düzgünlüğü ve namlu içinin temizlenmesini sağlar)
• for universal hunting purpose (her çeşit av için kullanılır)
• improved wad design for better accuracy

[Resim: 97402855.png]

Optimum Distance for Sighting in: 84 yards = 78 metre (nişan için en uygun mesafe)
1 ounce (oz.) = 0.028 kg 1 1/8 oz = 31.5 gram (mermi çekirdeği ağırlığı)

FOSTER SLUGS:

Bu konudaki nihai çözüm 1931 de Karl Foster tarafından kendi adını verdiği Foster slug la geldi. Karl Foster bu buluşuna İngiltere de yaygın olarak oynanan Badminton raket sporu ve oyununun topunu inceledi shuttlecock ( paraşütlü top) bu yeni mermiye esin kaynağı oldu.

[Resim: jpg4q.jpg]

Bu mermilerdeki karakteristik özellik dip kısmındaki fincan şeklinde derin çukur oldu. Bu çukur sayesinde basınçla mermi genişleyerek namlu cidarlarına tam temas ediyor ve barut basıncı yanlardan kaçmıyordu. ve çoğu merminin üzerinde yer alan küçük kanatlar sayesinde mermi çekirdeği havada takla atmadığı gibi gerisinde oluşan şok dalgalarının oluşturduğu çekim gücü ile mermi yolunun daha düzgün hale gelmesi sağlandı. Ayrıca mermilerin yumuşak ham kurşundan olması ve Brenneke de olduğu gibi pilelere sahip olması şoklu tüfeklerle atılabilmesi mümkün oldu. foster sluglarının yivli olanlarında, mermi üzerine açılan yivlerin arasından geçen hava akımının mermiye kendi etrafında hafif bir dönme yaratacağı ve mermi yolunu sabitleştireceği söylendiyse de yivlerin etkisizliği ispatlandı. Foster yarım yüzyılda iki önemli slug tasarladı, winchester bunları 1930 da üretti halende üretmektedir. sıkı şoklu tüfeklerde bu tip mermilerin kullanılması devam etmektedir. Bu gün üretilen yivli sluglar av tüfeği kalibrelerinin biraz azı kalibrede ve şoklara uyum sağlayacak şekilde üretilmektedir. Böylece şoklu namlularla atılan bu dar mermiler daha düzgün atış sağlarlar. Brenneke ve Foster slugları yaklaşık olarak 100 yarda da etkilidirler buna rağmen birçok problemleri vardır, en önemlisi atış düzgünlüğü kaybıdır. İkinci sorun öldürme gücü kaybıdır, bunun nedeni enerji kaybeden merminin neredeyse taş gibi düşmesidir. Bu mermilerin 200 yarda (182.88 mt) atışlarda etkileri duyulmamıştır. Düz namlulu tüfekler ve sluglar buna asla ulaşamaz. Yivsiz av tüfekleri ve tek kurşunlar kısa mesafe içindirler, bu tip fişek kataloglarına baktığınız zaman balistik tablolarda
Çoğunun azami 125 yardaya (114.3 mt) kadar etkili olduğu görülür. Şartlar her gün ve hızla değişmektedir, son on yılda balistik uzmanları ve fişek üreticileri tek mermileri ileri teknoloji ile geliştirme yarışındadırlar. Bütün mühendisler 150 yarda ve ilerisinde ve tüm tüfek ve slug kombinasyonunda sadece tam yivlendirilmiş namlu ve sabot sluglarının etkili olduğunda hemfikirdedirler. Amerika da yivsiz av tüfeği ve slug la av sadece orman geyiklerinin avında kullanılmaya izin verilmiştir. Remington araştırma mühendislerinden Vince Skarlata’nın beyanına göre her yıl avlanan geyiklerin yüzde doksanı bu fişeklerle avlanmaktadır ve bu oran büyük bir pazardır araştırmaların hızla artmasının sebebi de budur. Geyik avı için ideal olan atışların 200 yarda da 6 inç kare=15 cm çaplı dairede toplanacak şekilde olmasıdır.

[Resim: 86955994.jpg]

SABOT SLUGS (KILIFLI TEK MERMİ) :

[Resim: jpg6.jpg]

Sabot mermileri iki asırda gelişme gösterdi. sabot kelimesi 18.asırda Fransızca tahta ayakkabı sözcüğünden alınmıştı çünkü iki parçaydı ve her parça ayakkabı şeklindeydi, ilk sabotlar misket mermilerde kullanıldı. İki parça arasına mermi konuyor ve namlu ağzından aşağı doğru itilerek fişek yatağına oturtuluyordu. Bu günün sabotları namlulardaki yivi sıkıca kavramaları ve70 mm boyundaki fişeklerle yivli tüfeklerde olduğu gibi mermiye kendi etrafında yüksek dönüş sağlaması için sentetik malzemelerden yapılmaktadır. Keza bu sabotların yivlilerde olduğu gibi metal kaplamalıları ve delik uçlu olanları üretildi.
Namlulara yiv set açılarak merminin dönerek yol alması ve bu sayede atış düzgünlüğü elde edilmesi ile yivlendirilmiş av tüfeklerinde ve namlu ucundan yivli şok ilaveli av tüfeklerinde kullanılan tek parça mermiler şekil değiştirdi bu değişimde en önemli amaç merminin( bölümsel yoğunluk) sectional density (SD),dengesini sağlamaktı. Bu gayeden yola çıkılarak mermilere daha çok hız kazandırmak ve atış düzgünlüğünün iyileştirilmesi gayesi ile namlu çapından daha dar mermiler, etraflarına çember şeklinde bir kılıf konularak üretildi.
Tipik Foster sluglarının balistik katsayıları (BC) 0,7–0,9 arasındadır. Remingtonun yumuşak bakırlı slug’ının (BC) 0.211 iken en son ürünü olan bonded slug’ın (BC) si 0.300 civarındadır. Bu sayede üretilen mermi, menzil uzunluğu, atış düzgünlüğü ve enerjisini kaybetmeme özelliğine sahip oldu.
Öldürme gücü:
Eski slugların enerjilerinin değişken olması 100 yarda dan sonra avın vücuduna nüfus etmesi azdı. Çoğunun çekirdek ağırlığı 28 gram olan sabot slugların 200 yarda mesafede gereken deliş ve gücü sağladığı görülmektedir. En yeni sabot slugları olan
Winchester partition gold (supreme) ve Remington bonded bu imkânı sağlayan fişeklerdir.
Remingtonun solid-copper slug’nın namlu çıkış hızı 1.550fps ki bu saygın bir hızdır. Hız 200 yarda da 1.096 fps ye düşüyor.
Enerjisi 100 yarda da 2.334 ft-libre enerji 200 yarda da 1.600 ft-libreye düşüyor.
1.167fps enerji gücü bir geyiği öldürmek için yeterli oluyor.
Trajectory (Mermi yolu-yörünge):
Esas problem hız azalmasının mermi seyrinde dik düşmelere yol açmasıdır.
175 – 200 yardalar arasında standart sluglar 10 inç (25cm) düşebilir. Bu yüzden arazide 25 yardalık bir mesafe tahmini hatası avı vuramamanıza yol açabilir. Bu yüzden geyik avcılarının lazer rangefinder (lazer mesafe ölçer)ve 2.5X veya 4X güçte dürbün bulundurmalarında fayda vardır. Atış açılarının da göz ardı edilmemesi gerekir. Konuya bu açıdan baktığımızda seçilecek merminin namlu çıkış hızının çokluğu ve daha uzağa, düz çizgide seyredeni tercih edilmelidir.
Av tüfeklerinin fişek yatağı basınç kapasiteleri en yüksek olanı 11.500 psi dir.
30.06 kalibre tüfekte bu güç 50.00 psi dir. En iyi balistik ayarlı 12 kalibre 3 inç av tüfeği namlu haznesi basıncı 14.00 psi dir. Daha uzun fişekler daha uzun mesafe veya daha düzgün mermi yolu sağlamaz. Vince Skarlata’nın söylediğine göre; extra fişek haznesi daha uzun tapaya ihtiyaç duyar, bu demektir ki fişek boyunun uzun olması barut miktarını ona göre çoğaltamazsınız demektir. Mühendisler fişek yatağındaki basıncı artıracak şekilde yeni av tüfekleri üretimi üzerinde kafa yormaktadırlar.

REMINGTON ACCU-TIP SLUG

[Resim: jpg7.jpg]

[Resim: jpg2g.jpg]

[Resim: jpgjs.jpg]
 
Alıntı
2 üye teşekkür etti:
Sabri, Yaşar Engin
#2
[Resim: 77112088.png]

[Resim: jpg3f.jpg]

[Resim: jpg9.jpg]

[Resim: jpg10.jpg]

• CONSISTENT Tight Groups from each and every box �
NO FLYERS
• Longest in-flight profile for a higher bullet coefficient and superior in-flight stability. Sabot discards on impact.
• Custom polymer of the sabot-wad leaves no plastic buildup in barrel rifling

[Resim: 96005837.png]

[Resim: jpg12.jpg]

[Resim: jpg13v.jpg]
 
Alıntı

#3
Aşağıda da çeşitli tipte ve markada ki tek kurşunların 50 - 100 - 125 yarda mesafede ki düşüşlerini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bazı kurşunlar 50 yardada bazılarıda 100 yardada sıfırlanmış.

Doğudan esen 0 ila 5 mil arası kuvvette rüzgarda, 28 Santigrad derece ısıda, 290,24 metre rakımda, ve %81 nem oranı koşullarında test yapılmıştır.

[Resim: jpg1h.jpg]

[Resim: jpg2x.jpg]

[Resim: jpg3ei.jpg]

[Resim: jpg4q.jpg]

[Resim: jpg5.jpg]

[Resim: jpg6j.jpg]

[Resim: jpg7e.jpg]

* http://www.avcilarmekani.com'dan alıntıdır.
 
Alıntı

#4
Ellerinize sağlık, paylaşımlarınızın devamını diliyorum.
Saygılar,
TT
 
Alıntı

#5
Gerçekten mükemmel bir paylaşım olmuş Sn. syılmaz. Ellerinize sağlık. Teşekkürler.
 
Alıntı

#6
Bu güzel ve bilgilendirici paylaşım için teşekkür ederim..
 
Alıntı

#7
Bu değerli çalışma için teşekkür ederim.
 
Alıntı

#8
Sn. Syilmaz, değerli çalısmanız için teşekkürler.
 
Alıntı

#9
Ellerinize sağlık sn syılmaz.
 
Alıntı

#10
syılmaz demiş ki:Aşağıda da çeşitli tipte ve markada ki tek kurşunların 50 - 100 - 125 yarda mesafede ki düşüşlerini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bazı kurşunlar 50 yardada bazılarıda 100 yardada sıfırlanmış.

Paylaşım için teşekkürler Sn syılmaz.
Genelde foster-brenneke tipi tek kurşunlar 50 yardada , sabot sluglar 100 yardada sıfırlanır. Her ne kadar tablodaki bazı sabotlar buna uymuyorlar ise de , misal Winchesterin tablodaki sabotları gibi. Tabii bu sıfırlama mesafeleri standart olmayıp , kombinasyondan kombinasyona , kişiden kişiye değişir. Örnek olarak Federal Barnes'ı alalım. Barnes'ın 1450 fps , 1900 fps vs gibi versiyonları vardır. Ben olsam , 1450 olanı 50 yardada , 1900 fps olanı 100 yardada sıfırlayıp , diğer mesafelerdeki üst veya alt vuruşlarını ezberlerdim.
Yukarıdaki tek kurşunların sabot olanlarının büyük çoğunluğu ülkemizde satılan ürünler değil , satılanlarıda genellikle bilinçsizce kullanılmakta.

Saygılarımla
 
Alıntı

  


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi