TabancaTufek.com Silah Forum

Tam Versiyon: T44E4 / M14 hakkında ( ilginç bulduğum bir bilgi)
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
THE T44E4

The Springfield rifle was one of the rifles that took part in the US trials between the wars. The US army was so keen
for their own design to be adopted that the tests were all but a sham. (The FAL was rejected in one phase for not
passing a field combat test.) Every time the T44 series rifles failed, the test was rescheduled. The competing T48
(an FAL made bu Harrington& Richardson) and FN FAL from Liege never stood a chance. The T44E4 was produced in 1955 and
went on to become the M-14.

[Resim: t44e4mo3.jpg]

Savaşlar arasında testlere tabi tutulan tüfeklerden biri de Springfield idi.Amerikan ordusu kendi dizaynlarının envantere alınması için o kadar istekliydi ki, yapılan testler tamamen düzmeceydi. (Öyle ki FAL sadece bir aşamada saha çatışma testinden geçemedi) .T44 serisi tüfeklerinin testlerde her başarısız oluşunda, testler için yeni tarih ve protokoller belirlendi. Harrington ve Richardson'ın yaptığı FAL kopyasının da orijinal FAL ında hiç şansı yoktu. T44E4 1955 te üretime geçti ve ardından M-14 olarak anılmaya başlandı.


Kaynak: Lorenz Books, The Illustrated Encyclopedia of Rifles and Machine Guns, Will Fowler & Patrick Sweeney
Sn.Ekeke,
Testlerde ne yaptı bilmem ama U.S. deniz piyadelerinde hala var. Tek tük te olsa kullanıyorlar.
M21 bu silah üzerinden geliştirilmişti sanırım. Viyetnam savaşı sırasında ihtiyac hasıl olunca xm21 olarak 1500 küsür adet üretilmişti. Halen ırak ve değişik yerlerde fiilen kullanılmakta olması lazım.

Bu da tüfeğin ilk zamanlar istenilen standartta olmasada sonradan gerekli kapasiteye ulaştığını gösteren bir ibare olabilir.
Gene bu seyir doğru ise kendi ürünün de ısrar etmenin birtakım bedellere sebep olsada sonun da iyi bir neticeye ulaşabileceğinin güzel bir göstergesi...

Saygılar...
Sn Arkadaşlar,

Bilgiyi neden ilginç bulduğumu açıklayayım...Smile
Tüfeğin hala kullanıldığını biliyorum. Ayrıca olsa, bayılacağım bir tüfek. Ancak mesele şurada..

Zaman zaman görüyoruz kimi arkadaşlar, "xxx kurum şunu envanterine almış", "yyy kurumun testlerinden geçmiş" vs gibi safsatalarla elimizde hiçbir bilimsel bilgi olmadan bir silahı adeta, "yüceltmeye veya karalamaya" çalışıyorlar.

Bu örneğin de ispat ettiği şey, bu tür verilerin esasında, "hiçbir anlam ifade etmeyebileceğidir".
Bu model, testlerde esasen yetersiz kalmış, (ama "yeterli gösterilerek" envantere alınmış) ancak yıllar içindeki saha kullanımıyla bugün kendisini ispatlamış bir hale gelmiştir.

Bu konunun bu açıdan irdelenmesi gerektiğini düşündüğüm için paylaştım.


Sevgiler
Aslında bu durum bizim (bilgili arkadaşlarımızı yani birçoğunuzu müstena tutyorum) teknik ve metodik bilgimizin eksikliğinden kaynaklanıyor. Dünya da da buna benzer bir konsept olsada siviller için imkanlar nisbetinde ters orantılı olark azaldığını düşünüyorum.
Bir silahı incelerken hangi bilgiler eşliğinde neleri temel kriter olarak alacağımızı dahi bilmeden bir fikir edinmeye çalışıyoruz. Bu eksikliği de bir takım müesseselere sorumluluğu yükleyerek kapatmaya çalışıyoruz. Özellikle kendimize ayit olan silahlarfa "falanca kurum da da kullanılıyor, testlerinden geçmiş" gibi cümleler kuruluyor.
Bu kurumlarda ki testlerden geçmiş dahi olsa bu kurumun ihtiyaçları ile bizim ihtiyaçlarımzın nekadar örtüştüğü nü bile kıyas edemediğimiz için seçimimizin nekadar doğru olduğuda ortaya çıkmıyor. Konu silah olunca sonuçlarıda felaket olabilir tabi.

Saygılar...
M14'in Navy Seal Versiyonu MK14 MOD O resimleri:
[Resim: MK14Mod0firstissue.jpg]
[Resim: rackoebrmdres.jpg]
[Resim: SEAL_MOD-0.jpg]
[Resim: PJwithMK14SEI.jpg]
Karışık ızgara. Smile
Paraşütçünün kamuflajı ve tüfek birbirini tamamlıyor. Smile
Ben arkadaşların "garip" görüşlerine katılmıyorum.Diğer tüm endüstriyel üreticilerde de olduğu üzere son kullanıcının zararına olmamak kaydıyla Savunma sanayii üreticileri de ürünlerinde değişiklik yapma haklarına sahiptirler. Özellikle savunma sanayiinde son derece önemli iki unsur olan feedback (geri besleme) ve ar-ge birlikte çalışır , devamlı surette gelişme gösterirler. Modelde revizyonvari bir modernize faaliyeti olduğunda veya kullanım farklılığı arzeden bir serisi üretildiğinde isim model uzantısında değişiklik olur (UH-60, UH-60L, MH-60 vs.).Bu model uzantısı isim değişikliğini gerçekleştirmeden de son kullanıcıdan gelen geri beslemeler doğrultusunda üretim hattında değişiklikler olmaktadır. Adı geçen silahın Körfez savaşında kullanılan versiyonları ile 1960da kullanılan versiyonlarının yüzde yüz aynı olması dünya savunma sanayiinde pek görülmüş bir olgu değildir.