TabancaTufek.com Silah Forum

Tam Versiyon: BULUNDURMA RUHSAT HARCI İADESİ ÜZERİNE
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Sayfa: 1 2 3
Sn forumdaşlarım;

Bildiğiniz üzere taşıma ve bulundurma ruhsat harcları yıllık olarak hesaplansa da beşer yıllık dönemler halinde ödeniyor. Beş yıllık dönem sona ermeden silah devir edildiğinde taşıma ruhsat harcının geri kalanı yıllık bazda iade edilirken; yurdumun nadide uygulamalarına bir örnek olarak bulundurma ruhsat harcı geri ödenmiyor. İki harcın farklı değerlendirilmesinin de yasal hiç bir açıklaması da yapılamıyor.

Sanıyorum kişiye/zümreye özel uygulamalardan birine örnek olarak, zamanında birilerinin hakları zayi olmasın diye taşıma ruhsat harcı ödensin diye bir ibare eklenmiş ncak bulundurma akıllarına gelmemiş doğal olarak işleri olmadığı için. Allah herbirini bildiği gibi yapsın diyordum bir müddet öncesine kadar..

Sonraki günlerde şifaen; bazı bulundurma ruhsatı sahiplerinin harçlarını alabildiğini mükerrer kereler çeşitli kanallardan duydum. Bunun üzerine kendime ait ruhsat harçlarının iadesi üzerine emniyet silah ruhsat şube müdürlüğüne başvurdum, veraset ve harçlar müdürlüğüne gidip araştırdım. Veraset ve harçlar emniyet müdürlüğünden harçların geri ödenmesi ile ilgili bir belge getirmediğim müddetçe ödeme yapılmayacağını belirtti. Emniyetten ise olumlu cevap alamadım.

Bunun üzerine hakkımı yasal yollardan aramak için her iki kuruma bazı dilekçeler verdim. Dilekçelerden gelecek cevaplara göre hakkımı yasal kanallardan aramaya karar verdim.

Bu konuda bilgisi olan veya örnek teşkil edecek bir uygulamayı gösterebilecek bir forumdaşımız olursa sevinirim. Zira emniyet müdürlüğü silah ruhsat bürodaki memur arkadaşlar örnek bir uygulama gösterebilirsem yardımcı olmaya çalışacaklarını belirttiler.

Aşağıda verdiğim dilekçeleri aktarıyorum.
Her üç silahım için hazırladığım ayrı ayrı dileçelere örnek olması amacı birer tanesini paylaşıyorum. Konu hakkındaki gelişmeleri zaman içerisinde aktarmaya devam etmeye gayret edeceğim.


T.C.
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne

KONU: Silah bulundurma/taşıma ruhsatı harçlarının iadesi

Adım xxxxxx. CZ 75 marka, 2012 / ...... defter numaralı, ......... seri numaralı, bulundurma ruhsatı ile üzerime kayıtlı olan ancak şu an bir başkasına devrini tamamladığım silah ruhsat harcı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin verilmesini talep ederim.

Bilindiği üzere; 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 108. maddesinde harca tabi olanlar, 109. maddede ruhsatname harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişilerin ödemeleri gerektiği, 113. maddesinde bu 5 yıllık harç miktarının peşin olarak tek seferde ödendiği, 114. maddesinde kanunlarda aksi yazılı olmadıkça her yıl alınacak harçlarda yıl kesirlerinin tam yıl gibi harca tabi olduğu belirtilmektedir.
Aynı kanuna ekli 8 sayılı tarifede "VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar " başlıklı bölümünün 16/a bendinde, resmi makamlara silah taşıma müsaade vesikaları için her yıl ruhsatları ile ilgili olarak (her yıl için) harç ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Bunun yanında 6136 Sayılı Kanunun 6. maddesinde; bu kanun kapsamında bulunan taşıma ve bulundurma ruhsatlarının yenileme harcı alınmak şatı ile beş yıl geçerli olduğu belirtilmektedir.

Konu ile ilgili olarak yayınlanmış olan; Harçlar Kanununun 27 seri numaralı Genel Tebliğinin "I/B-Yıllık harca tabi olmak ile birlikte, belgenin ihtiva ettiği geçerlilik süresi üzerinden hesaplanan toplam harcı, işlem safhasında bir defada tahsil olunan belgeler ile ilgili usul ve esaslar" başlıklı bölümünde 8 sayılı tarifenin VI bölümünün 16/a bendi göz önünde bulundurulduğunda; Silah bulundurma ve taşıma ruhsat harçlarının yıllık olduğu ve yıllık bazda değerlendirildiği, beş yıllık ruhsat harcının peşinen ödeneceği, yıl kesirlerinin tam yıl olarak değerlendirileceği görülmektedir.

Yukarıda belirttiğim, başkasına devir işlemleri tamamlanmış silahımın 5 yıllık harcını ödemiş bulunmaktayım. Bulundurduğum süreden dört kat daha uzun bir sürenin harcının bir seferde tahsil edilmesi yüzünden, peşinen ödemiş olduğum harçların bakiye kısmının tarafıma yapılmasını talep ediyorum.

Silah bulundurma/taşıma ruhsat harclarının iadesinin mümkün olup olmadığı, hangi hallerde mümkün olduğu, peşinen ödettirilmiş olan silah ruhsat harcının iadesinin mümkün olup olmadığını, devir işlemleri tamamlanmış silahım ile ilgili olarak yapılacak harç iadesi için tarafımca ibraz edilmesi gereken belgelerin tarafıma bildirilmesini, istenilen evrak ve belgelerin tarafımdan istendiği durumda tarafımca ibraz edileceğini (örneğin geri iadesinin ancak ruhsat başlama ve bitiş tarihlerini ve yatırılan harç miktarının Emniyet Müdürlüğü'nden alınan belgeler ile belgelendirilmesi durumunda yapılacağına dair bilgi verilir ise), Maliye Bakanlığı'nın bilgi ve görüşüne müracaat edilecek olması halinde (gerekirse ilgili bakanlıktan bilgi ve görüş alınmasını), tarafımca ödenmesi gereken bir masraf veya bilgi talebi gideri olursa tarafımca ödeneceğini beyan eder, dilekçe gereğinin yasal süre içerisinde yapılmasını arz ve talep ederim. 03.07.2013

Saygılarımla

xxxxxxxxxx
TC No: xxxxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxxxx
Adres: xxxxxxxxxxxxxxxx
EK: Posta pulu

Not: posta puluna gerek olmadığını belirtip almadılar

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
Silah Ruhsat Şube Müdürlüğü'ne

Adım xxxxxxxxxxxxx. Aşağıda ruhsat tarihini, defter numarasını, marka ve seri numarasını belirttiğim; bulundurma ruhsatı ile adıma kayıtlı olmuş ancak tarafımdan başkalarına devir ve hibe işlemleri gerçekleştirilmiş silahım ile ilgili olarak; yatırılan ruhsat harcı tahsil makbuzunun onaylı bir fotokopisi ile silah bulundurma ruhsatı başlama tarihi, bitiş tarihi, ruhsatlı silahın devir edildiği tarihi, devir alanın ruhsata bağlattığı tarih ile ilgili bilgilerin belirtildiği bir belgenin tarafıma verilmesini talep etmekteyim.

Marka: xxxxxxxxx
Defter No: 2012 / xxxxxxx
Seri Numarası: xxxxxxxxxxxx

xAd soyadx
TC No: xxxx
Tel: xxxx


Bakalım, umarım tüm silahseverlerin yararına olacak gelişmeler olur ve sizinle paylaşırım. Kişiye özel keyfi uygulamaların sonlanmasına vesile olur, tüm bulundurma ruhsatlarının iadesine yardımcı olabilirim umarım.

Saygılarımla


Hukukçu forumdaşlarımızdan yol gösteren olursa severek dinlerim.

Saygılarımla

Sn.Türkmenoğlu,

Sizin başınıza gelen bu durum, bir milletvekilimizin başına geldiyse mutlaka bir çözüm bulunur, gelmediyse işiniz zor. Allah bize bulundurma ruhsat harcı yanmış milletvekili nasip eylesin demekten başka birşey gelmiyor aklıma. İnşallah bir yolunu bulup, paranızı geri alabilirsiniz.

Saygılarımla.
(05-07-2013, 01:41 PM)alone61 demiş ki: [ -> ]Sn.Türkmenoğlu,

Sizin başınıza gelen bu durum, bir milletvekilimizin başına geldiyse mutlaka bir çözüm bulunur, gelmediyse işiniz zor. Allah bize bulundurma ruhsat harcı yanmış milletvekili nasip eylesin demekten başka birşey gelmiyor aklıma. İnşallah bir yolunu bulup, paranızı geri alabilirsiniz.

Saygılarımla.

Maalesef sayın alone61, çünkü milletvekilleri bulundurma ruhsatı değil taşıma ruhsatı sahibi ve ayrıca harç parasından da muaf tutuldular birilerinin çıkardığı yasalarla. Sizin dediğiniz o iş zor hacı, hem milletvekili olacak hem bulundurma ruhsatlı olacak hem de harcı yanmış olacak.

Saygılarımla.
Sn.Erdini78,

Bulundurma ruhsat harcı yandıktan sonra milletvekili olmuş diye kast etmiştim. Yoksa harca tabii olmayan biri niye gidip harç ödesin ki?

Saygılarımla.
Sn. alone61,
Güzel dileğinize ben de katılıyorum fakat, dileğinizin gerçekleşme ihtimali ne yazık ki yeni 6136 da bulundurma ruhsatının kaldırılıp herkesin (taşıma) ruhsatı sahibi olabilmesi hatta "haraç" (bundan sonra "HARAÇ" diyeceğim) miktarının da yivsiz av tüfeği ruhsat "harcı" (bu harçtır, haraç değil) kadar olma ihtimali kadardır bence.

Bulundurma "haracı", bizim için önemli bir meblağ olmakla birlikte bazı vatandaşlarımız için oldukça küçük bir meblağ olabilir.

Benim düşüncem de kalan süreye dair miktarın iade edilmesi gerektiğidir. Bekleyelim bakalım, yeni 6136 da böyle bir güzellik olacak mı.

Ehliyet parası olayında yaşadık ve gördük ki halk yoğun bir tepki gösterdiğinde siyasiler geri adım atabiliyor. 101 tl den 15 tl ye düşürdüler bugün yeni ehliyetlerin parasını. Fakat ben de biliyorum ki silah konusunda bu kadar yoğun bir kamuoyu tepkisi oluşturmak çok zor hatta mümkün gözükmemektedir.

Ne olursa olsun, her silah sever üzerine düşen görev ve sorumluluğun bilincinde olmalı, silahın toplumda tabu olarak görülmesini engellemek için elinden geleni yapmalıdır. Silah sahipleri ve kullanıcıları olaya ne kadar ciddiyetle yaklaşırsa diğer insanların da bakış açıları değişmeye başlayacaktır.

Konu bulundurma ruhsat "haracının" iadesiydi değil mi? (Gaza geldim gene Smile ) Sn turkmenoglu, birazdan avukat olan abim ile buluşacağım, kendisinden bu konuda neler yapılabilir öğrenmeye çalışacağım. Kendisi bir dava nedeniyle taşıma ruhsatını iade etmek zorunda kalınca silahını eşine bulundurma ruhsatlı olarak devretmişti. Tekrar geri almak istediğinde ruhsat harcını geri isteyecek mi öğrenirim.

Bu arada geçen gün gözünüzden bir operasyon geçirdiğinizi belirtmiştiniz, geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve acil şifalar diliyorum.

Saygılarımla.
Sayfa: 1 2 3